Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en op een veilige manier uitgewisseld met kantoor. Onze gegevensopslag en verbindingen voldoen aan alle eisen met betrekking tot de AVG. De bewoner of eigenaar kan vooraf aan de opname zijn goedkeuring direct vastleggen en ondertekenen op de tablet van de inspecteur.